top of page
shutterstock_164022383.jpeg

Πολιτική Απορρήτου

1. Εισαγωγή

Η Transaction Capital Finance Australia Pty Ltd (ACL 384648) σέβεται και υποστηρίζει τα δικαιώματά σας για προστασία απορρήτου σύμφωνα με τις Αυστραλιανές Αρχές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (APPs) που περιλαμβάνονται στον Νόμο περί απορρήτου του 1988 (Cth) (Νόμος περί απορρήτου).

 

Αυτή η πολιτική περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τυχόν προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για εσάς.

2. Ποιες προσωπικές πληροφορίες για εμένα διατηρεί η Transaction Capital Finance;

Οι πληροφορίες που συλλέγει η Transaction Capital Finance Australia Pty Ltd ρυθμίζονται από το νόμο. Η Transaction Capital Finance Australia Pty Ltd μπορεί να έχει τις ακόλουθες πληροφορίες για εσάς, αλλά δεν περιορίζεται σε:

 • Όνομα, διευθύνσεις και αριθμοί τηλεφώνου συμπεριλαμβανομένων αυτών που κατείχαν προηγουμένως

 • Ημερομηνια γεννησης

 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

 • Επάγγελμα και εργασιακή κατάσταση

 • Οποιαδήποτε πληροφορία μας έχετε δώσει κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών κλήσεων που η νομοθεσία μας επιτρέπει να καταγράφουμε

 • Πληροφορίες σχετικές με την αξιολόγηση ή την επιβολή αξιώσεων εναντίον σας ή άλλου ατόμου από τους πελάτες μας

 • Αριθμοί άδειας οδήγησης και άλλοι σχετικοί αριθμοί αναφοράς ταυτότητας με φωτογραφία

 • Στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού και πιστωτικής κάρτας

 • Πληροφορίες προεπιλογής, απόφασης, πτώχευσης

 • Διαδικασίες ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου και οποιουδήποτε διαμεσολαβητή και τα αποτελέσματά τους

3. Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες με διάφορους τρόπους, όπως:

 • Απευθείας από εσάς όταν παρέχετε πληροφορίες μέσω τηλεφώνου ή μέσω επιστολών που αποστέλλετε ή όταν υποβάλλετε τα προσωπικά σας στοιχεία μέσω του ιστότοπού μας, φαξ ή email ή μέσω εντύπων που σας αποστέλλουμε για συμπλήρωση.

 • Από τρίτα μέρη, όπως οι επιχειρηματικοί μας εταίροι, τα γραφεία αναφοράς πιστώσεων ή οι αντιπρόσωποί σας και άλλοι με τους οποίους ενδέχεται να έρθουμε σε επαφή.

 • Από δημοσίως διαθέσιμες πηγές πληροφοριών.

4. Ασφάλεια και Διαχείριση Πληροφοριών

Η Transaction Capital Finance Australia Pty Ltd είναι αφοσιωμένη στη διατήρηση της υψηλότερης ποιότητας πληροφοριών ως
καθώς και τη διασφάλιση ότι τα προσωπικά σας στοιχεία αποθηκεύονται με ασφαλή τρόπο, σύμφωνα με τη νομοθεσία.
Οι προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε είναι ασφαλείς σε συστήματα που είναι πιστοποιημένα ως συμβατά με το ISO 27001.

5. Τι κάνει η Transaction Capital Finance Australia Pty Ltd με τα προσωπικά μου στοιχεία;

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε προσωπικές πληροφορίες για εσάς:

 • για να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας

 • για να βοηθήσει στην αξιολόγηση και την επιβολή αξιώσεων εναντίον σας ή τρίτων

 • να παρέχει υποστήριξη πελατών και να πληροί τις κανονιστικές απαιτήσεις

 • για την εσωτερική μας διοίκηση, σχεδιασμό και λειτουργία.

 • να αναφέρεται στους φορείς παροχής πιστώσεων

 • να παρέχουμε στους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες που μας υποστηρίζουν στις επιχειρηματικές μας λειτουργίες

 

Η Transaction Capital Finance Australia Pty Ltd μπορεί να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες σχετικά με εσάς σε οποιοδήποτε άτομο
τη συνήθη διοίκηση της επιχείρησής μας στην Αυστραλία, τη Νότια Αφρική και τα Φίτζι, όπως για δεδομένα
επεξεργασία, εκτύπωση ή αποστολή, ανάκτηση απαιτήσεων και πρόσληψη δικηγόρων για δίωξη αξιώσεων.
Η Transaction Capital Finance Australia Pty Ltd μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει ή να αποκαλύψει πληροφορίες όπου απαιτείται ή
επιτρέπεται από το νόμο να το πράξει.


Οι προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από την Transaction Capital Finance Australia Pty Ltd θα χρησιμοποιηθούν από και
γνωστοποιήθηκε στους υπαλλήλους της Transaction Capital Finance Australia Pty Ltd και στους επιχειρηματικούς εταίρους των οποίων τα καθήκοντα
απαιτούν από αυτούς να το χρησιμοποιούν για τον πρωταρχικό σκοπό όπως ορίζεται στο νόμο. Οι εργαζόμενοι που θα έχουν πρόσβαση
τα στοιχεία σας είναι εκπαιδευμένα στην προστασία και το χειρισμό των προσωπικών σας πληροφοριών.

Πιστωτικό Γραφείο

Δικτυακός τόπος

Στοιχεία επικοινωνίας

Equifax

Illion

Εμπειρικός

6. Ανοιχτότητα

Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς γράφοντας στον «Υπεύθυνο Απορρήτου» στην παρακάτω διεύθυνση. Όπου διατηρούμε πληροφορίες στις οποίες έχετε δικαίωμα πρόσβασης, θα προσπαθήσουμε να σας παρέχουμε μια κατάλληλη σειρά επιλογών ως προς τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές.

Εάν πιστεύετε ότι τα προσωπικά στοιχεία που διατηρούμε για εσάς είναι εσφαλμένα, ελλιπή ή ανακριβή, τότε
μπορεί να ζητήσει την τροποποίησή του. Θα εξετάσουμε εάν οι πληροφορίες απαιτούν τροποποίηση. Αν δεν συμφωνούμε
ότι υπάρχουν λόγοι για τροποποίηση, τότε θα προσθέσουμε μια σημείωση στα προσωπικά στοιχεία που θα δηλώνετε ότι διαφωνείτε με αυτά.

Οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτήν την πολιτική ή οποιοδήποτε παράπονο σχετικά με τη μεταχείριση του απορρήτου σας από την Transaction Capital Finance Australia Pty Ltd, θα πρέπει επίσης να υποβάλλονται γραπτώς στον Υπεύθυνο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στη διεύθυνση
customerassist@transactioncapitalfinance.com.au ή γραπτώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Transaction Capital Finance Australia Pty Ltd
Τ.Θ. 13243
Νομικά Δικαστήρια
MELBOURNE VIC 8010

Εάν δεν είστε ευχαριστημένοι με την απάντηση που έχουμε παράσχει, μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στο Γραφείο του
Ο Αυστραλός Επίτροπος Πληροφοριών (OAIC) καλώντας στο 1300 363 992, online επισκεπτόμενος τον ιστότοπό του ή γράφοντας στον OAIC στο GPO Box 5218, Sydney, NSW, 2001.

7. Διάθεση Πληροφοριών

Η Transaction Capital Finance Australia Pty Ltd διατηρεί όλες τις πληροφορίες που συλλέγονται για τουλάχιστον 7 χρόνια.
Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, όπως είναι απαραίτητο για τις επιχειρηματικές μας πρακτικές και για τη συνεχή διαχείριση αρχείων.

8. Παράπονα

Η Transaction Capital Finance Australia Pty Ltd είναι μέλος του Σχεδίου Επίλυσης Εξωτερικών Διαφορών της Αυστραλιανής Αρχής Οικονομικών Παραπόνων.

Θα εκτιμούσαμε αν μας δίνατε πρώτα την ευκαιρία να επιλύσουμε το παράπονο μέσω της δικής μας
Σχέδιο Επίλυσης Εσωτερικών Διαφορών. Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο παραπόνων μας μέσω των παρακάτω στοιχείων:

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
Τ.Θ. 13243
Νομικά Δικαστήρια
Μελβούρνη VIC 8010
Email: customerassist@transactioncapitalfinance.com.au

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την Επίλυση Εσωτερικών Διαφορών, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Οικονομικών Παραπόνων της Αυστραλίας (AFCA) για τα στοιχεία της παρακάτω:
Τηλέφωνο: 1800 931 678

9. Αποποίηση ευθύνης

Σε αυτήν την πολιτική, οι "προσωπικές πληροφορίες" έχουν την ίδια έννοια με τον Νόμο περί απορρήτου του 1988. Ενδέχεται να αλλάζουμε αυτήν την πολιτική από καιρό σε καιρό. Παρόλο που σκοπεύουμε να τηρούμε αυτήν την πολιτική ανά πάσα στιγμή, από καιρό σε καιρό μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι απαραίτητο ή επιθυμητό να ενεργούμε εκτός της πολιτικής. Η Transaction Capital Finance Australia Pty Ltd μπορεί να το πράξει, με την επιφύλαξη μόνο τυχόν άλλων ισχυόντων συμβατικών δικαιωμάτων που έχετε και τυχόν θεσμοθετημένων δικαιωμάτων που έχετε βάσει του νόμου περί απορρήτου ή άλλης ισχύουσας νομοθεσίας.

bottom of page